Siły w Polu

Wielkości fizyczne w Polu:

Wielkościami fizycznymi używanymi do opisu pola magnetycznego to indukcja magnetyczna (B) i natężenie pola magnetycznego (H) zapisanymi zależnością:

u - przenikalność magnetyczna ośrodka


Pole magnetyczne definiuje się przez siłę, jaka działa na poruszający się ładunek w tym polu:

F - siła działajaca na ładunek
X - symbol iloczynu wektorowego
q - ładunek elektryczny
v - prędkość ładunku
B - wektor indukcji magnetycznej