Schemat Działania Siły Lorentza

Działanie Siły Lorentza w praktyce.

Wartość tej siły można obliczyć ze wzoru:
F = BIl
Wzór stosuje się tylko w przypadku gdy B ┴ l, dla B ║ l siła F jest równa 0.
Ogólna wektorowa postać wzoru:
ΔF = IΔl x B
Kierunek siły F jest prostopadły zarówno do kierunku linii pola magnetycznego jak i kierunku płynącego prądu.

Można go ustalić za pomocą tzw. "reguły Fleminga".

 Jeżeli trzy palce lewej dłoni ustawimy pod kątami prostymi i palec wskazujący skierujemy wzdłuż linii pola magnetycznego, a palec środkowy w kierunku przepływu prądu, to kciuk wskaże kierunek i zwrot siły F.