Prądnica

Budowa, Zasada Działania, Rodzaje Prądnic:

Szczególny przypadek maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego jest urządzeniem przekształcającym energię mechaniczna  w energię elektryczna. Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w prądnicach dzięki zjawisku indukcji elektromagnetycznej. Odbywa się to na skutek względnego ruchu przewodnika i zewnętrznego pola magnetycznego.


Ze względu na rodzaj wytwarzanego napięcia prądnice dzieli się na:
  • prądu przemiennego
  • prądu stałego
Ze względu na budowę i zasadę działania prądnice (generatory) dzieli się na:
  • generatory synchroniczne
  • generatory asynchroniczne
 Budowa i Zasada Działania:

Głównymi częściami prądnicy są stojan (nieruchoma część związana z obudową) oraz wirnik (rotor, część wirująca wewnątrz stojana). Uzwojenie cewki umieszczonej w wirniku prądnicy przecina linie pola magnetycznego wytwarzanego przez uzwojenie wzbudzające i dzięki temu indukuje się w nim zmienna siła elektromotoryczna.

Rodzaje Prądnic:

Alternator:
 Turbogenerator:


 Dynamo:Dysk Faradaya: