Pole Magnetyczne

Definicja Pola:

Stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego lub obu.

Linie Sił Pola:to linie wzdłuż których działa siła w danym polu. Linie pola magnetycznego są liniami zamkniętymi. Biegną od bieguna N do S.