Siła Lorenza

Wielkości i Definicja Charakteryzujące Siłę Lorentza: 

Siła jaka działa na cząstkę obdarzoną ładunkiem elektrycznym  poruszającą się w polu elektromagnetycznym. Wzór podany został po raz pierwszy przez Lorentza i dlatego nazwano go jego imieniem.

Wzór określa, jak siła działająca na ładunek zależy od pola elektrycznego i pola magnetycznego (składników pola elektromagnetycznego):

F - siła (podana w niutonach),
E - natężenie pola elektrycznego (wolt/metr),
B – indukcja magnetyczna (w teslach), 
q – ładunek elektryczny cząstki (w kolumbach), 
v – prędkość cząstki (w metrach na sekundę),
× – iloczyn wektorowy.


Terminem siła Lorentza określa się czasem samą składowa magnetyczną tej siły:


Kierunek działania siły Lorentza w zależności od ładunku cząsteczki:

Jeśli przewodnik z prądem umieścimy w polu magnetycznym, to będzie na niego działała siła elektrodynamiczna (siła Lorentza).